Junta

Junta

Junta Directiva:

Segons l'assemblea general de socis de data 26 de gener de 2012, es va nomenar l'actual Junta Directiva de l'entitat:

PRESIDENTA: MERCE ROSICH I VILARÓ
SOTS-PRESIDENT: JOSEP MARIA GIL I ALBERO
SECRETARI. GUILLEM PALLEJÀ I QUINTANA
TRESORER: MANEL MOLERA I BARRABÉS
VOCALS: EULÀLIA TORRESCASANA I QUINTANA
CARME BÉS I FUSTER
ROSA MARIA MASACHS I PLAYA