Junta

Junta

Junta Directiva

Membres de  l'actual Junta Directiva de l'entitat:

PRESIDENT: JORDI ROY TORRAS
SOTS-PRESIDENT: MANEL MOLERA
SECRETARI: GUILLEM PALLEJÀ I QUINTANA
TRESORER: LOURDES ROSSINYOL
SOTS-PRESIDENT Segon: MANEL DELI
VOCALS:
Direcció Esportiva: EULÀLIA TORRESCASANA
Comunicació i Màrqueting: SÒNIA PINTÓ
Organitzacions Esportives: DAVID DÍAZ
Compres i Gestió equipacions: JOAN CALER
Representant de Jutges;: ROSA MARIA MASACHS
Rànquing: CARLES PEIG