Junta

Junta

Junta Directiva:

Segons l'assemblea general de socis de data 20 de GENER de 2022, es va nomenar l'actual Junta Directiva de l'entitat:

PRESIDENT: MIGUEL PÉREZ SILVA
SOTS-PRESIDENT: JORDI ROY TORRAS
SECRETARI. GUILLEM PALLEJÀ I QUINTANA
TRESORER: MANEL MOLERA I BARRABÉS
VOCALS: JOAN CALER, ROSA MARIA MASACHS, CARLES PEIG
LOURDES ROSSINYOL