Bases i rècords

BASES I NORMES PER A L'HOMOLOGACIÓ
DE RECORDS I MILLORS MARQUES DE L’AVINENT CLUB ATLÈTIC MANRESA

COMISSIÓ DE RÈCORDS I MILLORS MARQUES
DE L’AVINENT CLUB ATLÈTIC MANRESA
1 de gener de 2019

1.- L'únic òrgan amb competència per a homologar rècords o millors marques de Manresa a les diverses categories, és la COMISSIÓ DE RÈCORDS O MILLORS MARQUES DEL CAM.

2.- Aquesta Comissió serà anomenada pel President/a del CAM i tindrà una vigència d'un any complet o temporada, prorrogable si no es diu el contrari.  Estarà composta per la persona responsable del Ranking de l'entitat, per Direcció Tècnica de l'entitat, i per un membre de la Junta Directiva.

3.- Malgrat a les dificultats per a definir la condició d'atleta manresà (sempre i quan l’atleta tingui nacionalitat espanyola i llicència de la RFEA o FCA, cal deixar clar que per ser considerat atleta de l'entitat cal tenir llicència federativa tramitada amb l'entitat. En el cas de nous fitxatges d’atletes vinguts d’altres clubs, s’exigirà com a mínim haver defensar tres vegades l’equip manresà (Club Atlètic Manresa) sigui en Campionats de Lliga Catalana o be en la Lliga Espanyola, no es tindran en compta les competicions de caire individual). La Comissió es responsabilitza de controlar tots els rècords i millors marques del Club Atlètic Manresa. No es reconeixerà cap rècord absolut ni millor marca absoluta i de qualsevol categoria a aquell atleta que es d'un club filial (que defensa els colors de l'entitat en Campionats de Clubs a nivell estatal). 

4.- La Comissió conservarà les llistes de rècords o millors marques del CAM en totes les categories. Aquests rècords o millors marques, seran actualitzades un cop a l'any serà feta pública una relació a través del Butlletí Infomatiu o altres mitjans.

5.- La Comissió seguirà les actuacions de tots els atletes del CAM i en cas de superar-se una plusmarca o millor marca del CAM, recollirà les informacions necessàries per a garantir la validesa dels registres aconseguits.

6.- Aquestes informacions consistiran en una fulla dels resultats oficials més un recull de totes les circumstàncies que hagin acompanyat la consecució de la marca, les quals hauran d'estar d'acord amb les normes que adopta la IAAF.

7.- En cas de que alguna de les circumstàncies (velocitat del vent, cronometratge elèctric, comprovació a posterior dels pesos i mides, etc.) no hagin registrat, aleshores, el document a considerar per la Comissió, serà el testimoni o testimonis presencials d'algun jutge, delegat o del mateix atleta, testimonis que seran acceptats amb caràcter de "bona fe" per la Comissió.

8) Els informes hauran d'aportar informació sobre els següents aspectes:

a) Valoració general del nivell de competència dels jutges i cronometradors del festival (nom del jutge, titulació, etc). Però, els temps a preiori hauran de ser elèctrics.
b) Pes dels aparells i mesures de les tanques d'acord amb la categoria corresponent.
c) Marcatge correcte de les línies de sortida i de les zones.
d) Valoració del material utilitzat en el festival segons les especificacions definides en
el reglament d'atletisme que publica anualment la IAAF.
e) Estimació de la velocitat del vent (màxim +2,00m/s).

9.- Després de fetes les comprovacions que calguin i escoltats els informes dels testimonis presencials, la Comissió acordarà per majoria simple l'homologació del rècord o millor marca.
10.- Les reglamentacions a una decisió sobre la validesa d'algun rècord o millor marca, seran dirigides a la Comissió juntament amb un informe escrit de les raons que justifiquin la relació. Després d'un estudi en profunditat, un segon veredicte serà admès, el qual serà inaperable.


La Comissió considerarà rècords en totes les proves que reconeix la IAAF.


En homes: Elèctric solament, en 100, 200, 400 metres llisos; 110 i 400 metres tanques i relleus 4x100, 4x200, 4x400, 4x800 i 4x1500 metres, en 800 metres llisos, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000, 3000 obstacles, 1 milla. Manual en 20.000, 25.000 i 30.000 metres, Marató,  Mitja Marató, 50k ruta i 100k ruta, en 6h ruta, en 12h ruta, en 20, 30 i 50 Kms marxa i 2 hores marxa (el CAM també reconeix els 10 Kms); salts d'alçada, llargada, perxa i triple; llançaments de pes disc, martell i javelina i combinada de decatló.


En dones: Elèctric solament, en 100, 200, 400 metres llisos; 100 i 400 metres tanques i relleus 4x100, 4x200, 4x400, 4x800 i 4x1500 metres, en 800 metres llisos, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000, 3000 obstacles, 1 milla. Manual en 20.000, 25.000 i 30.000 metres, Marató,  Mitja Marató, 50k ruta i 100k ruta, en 6h ruta, en 12h ruta, en 20, 30 i 50 Kms marxa i 2 hores marxa (el CAM també reconeix els 10 Kms); salts d'alçada, llargada, perxa i triple; llançaments de pes disc, martell i javelina i combinada d'heptatló.


En júniors i sub23 homes: Elèctric solament, en 100, 200, 400 metres llisos; 110 i 400 metres tanques i relleus 4x100, 4x400, en 800 metres llisos,  1500, 3000, 5000, 10.000, 3000 obstacles,  Manual en 10kms marxa; salts d'alçada, llargada, perxa i triple; llançaments de pes disc, martell i javelina i combinada de decatló.
En júniors i sub23 dones: Elèctric solament, en 100, 200, 400 metres llisos; 110 i 400 metres tanques i relleus 4x100, 4x400, en 800 metres llisos,  1500, 3000, 5000, 10.000, 3000 obstacles,  Manual en 10kms marxa; salts d'alçada, llargada, perxa i triple; llançaments de pes disc, martell i javelina i combinada de heptatló. 


La resta de proves i categories ( juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí i veterà (fins i tot de l'estadi d'El Congost) seran considerats millors marques.


Per poder homologar un rècord o millor marca, la Comissió haurà d'exigir el lloc (localitat, estadi) on s'ha aconseguit, també la data, velocitat del vent i data i lloc de naixement de l'autor.

LA COMISSIÓ DE RECORDS DEL CLUB ATLÈTIC MANRESA
Temporada 2019